1. Voorwerp

Het doel van het getrouwheidsprogramma van Domaine de MIREMER is om kaarthouders de hieronder beschreven voordelen te bieden tijdens hun verblijf op Domaine de MIREMER. Elk lid verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze volledig en volledig te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen in de loop van de tijd worden gewijzigd en gewijzigd. Domaine de MIREMER kan het getrouwheidsprogramma ook op elk moment beëindigen door zijn klanten zijn programma niet meer aan te bieden. In dit geval zal het Domaine de MIREMER de leden de mogelijkheid bieden om gedurende 6 maanden hun verworven rechten te doen gelden. Als ze niet binnen deze periode worden gebruikt, gaan ze definitief verloren.

2. Lidmaatschapsvereisten

Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is gratis en staat open voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar. Alleen accommodaties verkocht door het Domaine de MIREMER kunnen punten verdienen. Touroperators, ondernemingsraden, bedrijven en jaarrondbewoners zijn dus uitgesloten van dit programma. Bij het inschrijven op het loyaliteitsprogramma wordt leden om bepaalde informatie gevraagd. Elke wijziging van adres, naam of elke andere aanduiding die nodig is, moet zo snel mogelijk aan het Domaine de MIREMER worden gemeld. Het lid van het loyaliteitsprogramma stemt ermee in e-mails met informatie over zijn programma te ontvangen: lidmaatschap van het programma, tegoed en verlies van punten, waarschuwing einde lidmaatschap, loyaliteitsaanbiedingen. Als onderdeel van het loyaliteitsprogramma kunnen er promoties worden aangeboden door het Domaine de MIREMER en aan de leden worden meegedeeld, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. De getrouwheidsrekening is nominatief, naam, voornaam en geboortedatum: het lid moet aanwezig zijn in het gereserveerde verblijf met zijn getrouwheidskortingen. Het programma heeft geen geldigheidslimiet. Als er echter na 2 jaar geen activiteit is geregistreerd, wordt de rekening verrekend. Evenzo kan elk frauduleus gebruik van de getrouwheidsrekening worden bestraft met onmiddellijke opzegging.

3. Cumul des points

Seuls les séjours consommés depuis la date de souscription au programme et réservés auprès du Domaine de MIREMER ou du site internet www.miremer.com ou www.domainedemiremer.com donnent droit à des points. Les points sont acquis à chaque séjour validé. Les dépenses éligibles à l’attribution des points sont uniquement les dépenses liées à la location de l’hébergement et plus précisément le montant du séjour hors taxes de séjour, éco-participations et options. Aucun point ne sera accordé pour toute autre dépense. Les points acquis ne pourront pas donner lieu à une quelconque contrepartie financière. Les points sont cumulés au fur et à mesure des séjours effectués par le titulaire du compte fidélité. Il est donc impossible de cumuler les points de comptes différents. L’attribution des points se fait de manière automatique, 10 jours après la date de fin du séjour. En cas de non-cumul des points, le client peut toujours les réclamer auprès du Domaine de MIREMER sur présentation de sa facture.

4. Punten gebruiken

Er zijn 20 punten nodig om 5% korting te krijgen in juli en augustus en 10% van september tot eind juni, geldig voor een enkel verblijf (niet cumuleerbaar met andere kortingen).
Reserveringen met kortingen kunnen worden gemaakt op + 33 (0)4 94 43 21 23. Voor elk verzoek om informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@miremer.com

5. Boekingskosten en Comfort-annuleringsverzekering aangeboden voor alle verblijven vanaf € 1.000 (algemene verzekeringsvoorwaarden op aanvraag per e-mail)

6. Leden hebben toegang tot hun puntenaccount door contact op te nemen met Domaine de MIREMER.

7. Het gebruik van loyaliteitspunten kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

8. het Domaine de MIREMER machtigt de houder van de getrouwheidsrekening om zijn punten aan te bieden aan de persoon van zijn keuze. Het is echter aan de houder van het loyaliteitsaccount om de reservering te maken.

9. Het gebruik van loyaliteitspunten moet worden geprogrammeerd op het moment van de reserveringsaanvraag, bij het reserveringscentrum van Domaine de MIREMER op +33 (0)4 94 43 21 23. (Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van de reserveringsaanvraag)

10. Computeren en vrijheid

In geval van een geschil tussen een houder en het Domaine de MIREMER is uitsluitend het Franse recht van toepassing. Elk geschil of proces dat niet in der minne tussen de partijen kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Fréjus. De informatie die wordt verzameld als onderdeel van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, is exclusief voorbehouden aan het bedrijf SAS LA FERME DE BERARD. In overeenstemming met de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, hebben de houders een recht van toegang om de gegevens die op hen betrekking hebben te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen en om te verzoeken dat promotionele aanbiedingen worden stopgezet. Om dit te doen, kunt u ons op elk moment een verzoek sturen door uw naam, voornaam en adres op te geven, hetzij per e-mail naar contact@domainedemiremer.com, of per post naar: Domaine de MIREMER RD558 83680 La Garde Freinet