PREAMBULE

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden prestaties op de website Domaine de Miremer of ieder ander communicatiemiddel. 

De inhoud van de website is bedoeld om klanten te informeren. Sommige van de aangeboden prestaties kunnen, afhankelijk van de bezettingsgraad, onderhevig zijn aan verandering en/of enkel beschikbaar zijn op bepaalde tijdstippen gedurende het seizoen. De vermelde tarieven zijn uitsluitend indicatief en kunnen worden gewijzigd en ze zijn enkel geldig gedurende het lopende seizoen. De dienst wordt verleend tegen het tarief dat van kracht is op de datum van bestelling. De prijzen zijn inclusief belasting. Iedere wijziging van het BTW-tarief zal leiden tot een wijziging van de prijs. In overeenstemming met het Wetboek van Toerisme, behoudt Domaine de Miremer zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de website of in enig ander communicatiemiddel. Indien er sprake is van belangrijke veranderingen, zullen deze op de website van de camping worden gemeld via de Erratum.

1. BOEKINGSVOORWAARDEN 

  Ieder persoon die een contractuele verbintenis aangaat, dient tenminste 18 jaar oud te zijn en juridisch bevoegd te zijn om dergelijke verbintenis aan te gaan en dient niet onder curatorschap of voogdij te staan. De persoon die de contractuele verbintenis aangaat, dient voortdurend aanwezig te zijn voor de duur van het verblijf.

De boeking is definitief na het gegeven akkoord van de camping, en na ontvangst van de aanbetaling en van het boekingscontract dat naar behoren is ingevuld en ondertekend, of na aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden indien het een online-boeking betreft. 

  De boeking van een kampeerplaats of een accommodatie is strikt persoonlijk. Alle reserveringen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande toestemming van de camping niet worden overgedragen of worden onderverhuurd.  

• Minderjarigen dienen onder begeleiding te staan van hun ouders of wettelijke voogden. 

Kampeerplaats 

• Inbegrepen in het basispakket zijn de staanplaats voor de tent, de caravan of de camper voor 1 of 2 personen, toegang tot de sanitaire voorzieningen en campingvoorzieningen. Niet inbegrepen in het basispakket zijn de bijkomende kosten (extra persoon, huisdieren, extra voertuig, etc.), welke aan de prijs van het basispakket worden toegevoegd.  De kampeerplaatsen zijn geschikt voor maximaal 6 personen (baby inbegrepen).

Huuraccommodaties 

• De huuraccommodaties zijn volledig ingericht. Het basispakket is voor 2 tot 8 personen (baby inbegrepen), afhankelijk van het type accommodatie.

• Domaine de Miremer behoudt zich het recht voor om groepen of families toegang tot de camping te weigeren, als het aantal personen de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt. 

Boekingskosten 

De boekingskosten bedragen € 25 voor een huuraccommodatie en een kampeerplaats.

2.TARIEVEN, TOERISTENBELASTING & ECO-PARTICIPATION

 • De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. De prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en komen overeen met de gekozen accommodatie, het aantal personen en de duur van het verblijf. Lokale belastingen en eventuele toeslagen zijn niet inbegrepen.

 • Een toeristenbelasting voor de gemeente van La Garde Freinet dient bij aankomst te worden betaald, en geldt per nacht en per persoon ouder dan 18 jaar. 

• Bij aankomt moet een eco-participation moet worden betaald, per nacht en per persoon. Ons bedrijf is onderworpen aan belastingen op natuurlijke hulpbronnen (schoon water) en op afvalverwerking (afvalwater, huishoudelijk afval, …). Er is dus sprake van een budgettair gevolg met een waarde van compensatie en bewustwording (0,25 €/persoon/nacht)

BETALINGSVOORWAARDEN 

• Betreffende de huur van een accommodatie, voor de boekingen die meer dan 30 dagen voor aanvang van verblijf zijn gedaan, is een aanbetaling van 30% van de prijs van de geboekte prestaties verplicht op het moment van de boeking. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf op de camping worden betaald. 

Betreffende een kampeerplaats, voor de boekingen die meer dan 30 dagen voor aanvang van verblijf zijn gedaan, is een aanbetaling van 30% van de prijs van de geboekte prestaties verplicht op het moment van de boeking. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf op de camping worden betaald. 

• Betreffende boekingen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden voltrokken, dient het volledige bedrag op het moment van de boeking betaald te worden. 

4.GEEN HERROEPINGSRECHT 

Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Franse consumentenwetboek laat Domaine de Miremer weten dat de verkoop van accommodatiediensten voor een vastgestelde datum, of een vastgestelde periode, niet onderworpen is aan de regeling van de herroepingstermijn van 14 dagen.  

5. BETALING VAN VERBLIJF

Betalingsmogelijkheden

Om uw boeking of verblijf te voldoen, kunt u zowel voor de aanbetaling als voor het saldo de volgende betalingswijzen gebruiken: 

Bankcheque, Franse postcheque, Vakantiecheque, postwissel of contante betaling, creditcard, nationale of internationale bankoverschrijving

Betalingsvoorwaarden

Op de website van de camping 

Elk bindend boekingsverzoek uitgaande van de koper wordt als volgt onderverdeeld:

 • Aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf + administratiekosten + annuleringsverzekering (optioneel) 
 • Saldo van het verblijf ten laatste 30 dagen voor uw aankomst voor de huur van een accommodatie of kampeerplaats. Bij gebreke aan betaling van het totaalbedrag binnen de genoemde termijnen wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en gelden de hierna volgende annuleringsvoorwaarden.

Per post

Elk bindend boekingsverzoek uitgaande van de koper wordt als volgt onderverdeeld:

 • Aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf + administratiekosten + annuleringsverzekering (optioneel) 

Saldo van het verblijf ten laatste 30 dagen voor uw aankomst voor de huur van een accommodatie of kampeerplaats. Bij gebreke aan betaling van het totaalbedrag binnen de genoemde termijnen wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en gelden de hierna volgende annuleringsvoorwaarden.

Deze boeking heeft alleen contractuele waarde na ontvangst door de koper van een door de camping afgegeven boekingsbevestiging.

Het saldo van het verblijf moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden voldaan. Bij gebreke aan betaling van het totaalbedrag binnen de genoemde termijnen wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en gelden de hierna volgende annuleringsvoorwaarden.

6.ANNULERING EN WIJZIGINGEN 

Wijziging van uw boeking 

 • De klant kan wijziging van zijn verblijf op dezelfde camping aanvragen (datum, type accommodatie). Onverminderd het feit dat de volledige betaling van het saldo verschuldigd is voor het vertrek, is elke wijziging op verzoek van de klant mogelijk, welke kunnen leiden tot wijzigingskosten. Iedere aanvraag van wijziging van de boeking dient schriftelijk door de klant te worden ingediend en is afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie van Domaine de Miremer. Indien de klant zijn verblijf wenst te verlengen, zal het geldende tarief worden toegepast. Iedere verandering van een hogere naar een lagere categorie, die door uzelf is gemaakt, geeft geen recht op vergoeding.

 

 • Elke aanvraag tot inkorting van uw verblijfsduur zal worden beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de voorwaarden voor annulering en onderbreking van verblijf.
 • Elke aanvraag van de KLANT om het VERBLIJF te wijzigen of te annuleren, dient verstuurd te worden
  naar Domaine de Miremer per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De hieronder vermelde termijnen gaan van kracht vanaf de datum van ontvangst van deze schriftelijke aanvraag, waarbij het poststempel als bewijs geldt. Annulering of wijziging van het VERBLIJF zal leiden tot de inning van tenminste de volgende vergoedingen:

* Meer dan 30 dagen voor aanvang van het VERBLIJF: 30% van de prijs van VERBLIJF + administratiekosten
+ verzekeringskosten (indien afgesloten);


* Minder dan 30 dagen voor aanvang van het VERBLIJF: 100% van de prijs van VERBLIJF + administratiekosten
+ verzekeringskosten (indien afgesloten);

Niet gebruikte prestaties 

Ieder verblijf dat wordt onderbroken, ingekort (late aankomst, vervroegd vertrek), of in geval van no-show van de klant op de camping voor een geboekte accommodatie geeft geen aanleiding tot vergoeding van de desbetreffende prestatie. 

Annulering door camping Domaine de Miremer

Om in aanmerking te komen voor een mogelijke compensatie, raden wij u aan om een annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten op het moment van uw boeking.

In geval van annulering door Domaine de Miremer, behalve in geval van overmacht, zal het totaalbedrag van het verblijf worden terugbetaald. Deze annulering geeft echter geen aanleiding tot uitbetaling van schadevergoeding. 

Annuleringsverzekering 

Wij raden u aan om een annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten op het moment van uw boeking.

 • We invite you to take out a cancellation or interruption insurance when booking. 
 • MUTUAIDE ASSISTANCE – 126, rue de la Piazza – CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX.  SA capital € 12,558,240 CANCELLATION INSURANCE for all causes!! (+ Interruption of stay) the price is according to the total amountof your      reservation. Subscription deadline: For the Cancellation guarantee to be valid, this contract must be taken out simultaneously with the reservation of you stay and the premium must be paid in full with the payment of the deposit for the reservation at the campsite directly. 
 • Cancellation insurance: In which case do we intervene? 
 • Comfort Formula:                                                                                                                                                                                    
 • Covers any event: Any unforeseeable event, beyond the passenger’s control, which prevents them from leaving. Examples of events: illness, dismissal, death of a loved one, judicial summons… 
 • Refund: refund of a percentage of the cancellation fees invoiced by the campsite Cancellation method: cancellation possible up to the day of departure must include Proof such as: list of documents to provide to justify the cancellation of the stay (see information notice) 
 • Maximum reimbursement: € 5,000 
 • Deductible: Medical reason => 30 € / Other reasons: 20% 
 • Minimum Reimbursement: Medical reason => 0 € / Other reasons: 50 € 
 • Premium formula 
 • Covered event: If you have to cancel your holiday or reservation, whatever the reason.
 • Examples of events: Any reason Refund 
 • Refund of a percentage of the cancellation fees invoiced by the campsite Cancellation method: cancellation possible up to the day of departure with included Proof to provide: none 
 • Maximum reimbursement: € 5,000 
 • Deductible: 30% 
 • Minimum Refund: 50 €

7. UW VERBLIJF

 Aankomst

  • Kampeerplaatsen: aankomst vanaf 15.00 uur
  • Huuraccommodaties: op de dag van aankomst wordt u verwelkomd vanaf 17.00 uur, en een borg zal worden gevraagd voor de overdracht van de sleutels.

Tijdens uw verblijf

De camping kan niet voor verantwoordelijk worden gehouden in geval van wettelijke aansprakelijkheid van de kampeerder. Alle klanten dienen de regels van het campingreglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de onrust en overlast veroorzaakt door personen die bij hem/haar verblijven of hem/haar bezoeken.

Vertrek 

• Huuraccommodatie: op de aangegeven dag van uw vertrek dient u de accommodatie voor 10 uur ’s ochtends te verlaten. De accommodatie wordt in een perfecte staat van netheid afgeleverd, waarna er door de camping geïnventariseerd kan worden; ieder gebroken of beschadigd voorwerp is voor uw rekening, evenals de reparaties aan de accommodatie, als deze nodig blijken te zijn. 

•De borgsom wordt u aan het einde van uw verblijf teruggegeven, na aftrek van de ingehouden vergoedingen, op basis van ter staving dienende facturen, voor eventuele schade die tijdens de inventarisering aan het licht is gekomen. Het inhouden van de waarborgsom sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit, dit als de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borgsom.

 • Indien u de accommodatie niet heeft schoongemaakt voor uw vertrek, vragen wij u een bedrag te voldoen van minimaal € 85 inclusief belasting voor de eindschoonmaak. 

• Voor een eventueel vertraagd vertrek kan een extra dag tegen het geldende nachttarief in rekening worden gebracht.

8. BEZOEKERS

Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie van de camping en de bezoekersvergoeding te betalen eer ze toelating tot de camping verstrekt krijgen. Bezoekers hebben toegang tot de faciliteiten van de camping, met uitzondering van het waterpark.

9.  DIEREN

Dieren zijn toegestaan (behalve honden van de 1e en 2e categorie) tegen een vergoeding die u tegelijkertijd met uw boeking voldoet.  Ze dienen ten alle tijde aan de lijn te worden gehouden. Toegang voor dieren is niet toegestaan rond de zwembaden, in de winkels en gebouwen. Het vaccinatieboekje voor honden en katten moet up-to-date zijn. 

10. BEELD

U geeft uitdrukkelijke toestemming en zonder aanvraag van compensatie aan Domaine de Miremer voor het gebruik van foto’s en/of video’s die tijdens uw verblijf op de camping zijn gemaakt voor communicatiedoeleinden van de Camping Paradis groep.

De klant die niet wenst om gefotografeerd of gefilmd te worden dient Domaine de Miremer hier op voorhand schriftelijk van in te lichten. U geeft ook uw toestemming tot de verspreiding, publicatie en commercialisering op alle soorten media die gebruikt kunnen worden. 

11. GESCHIL

 • Iedere eventuele klacht betreffende de niet-conformiteit van de dienstverleningen ten opzichte van de contractuele verbintenissen kan per post of per e-mail worden gemeld aan de Domaine de Miremer

12.BEMIDDELING

In het kader van een geschil kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Domaine de Miremer

If you are not satisfied with the answer, you have the option of contacting the Medicys Mediation Center after a period of one month following the sending of these letters/emails. You must submit a file online on the following website www.medicys fr or by mail: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 Paris 

13. AANSPRAKELIJKHEID

De klant erkent uitdrukkelijk dat Domaine de Miremer niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de communicatie door zijn partners. Alle foto’s en teksten die op de website van  Domaine de Miremer worden gebruikt zijn niet-contractueel. Ze zijn enkel indicatief.

14. INFORMATICA EN VRIJHEID 

De informatie die u ons bij het plaatsen van uw bestelling verstrekt, wordt niet aan derden doorgegeven. Deze informatie zal door de Domaine de Miremer als vertrouwelijk worden beschouwd. Ze zullen enkel gebruikt worden door Domaine de Miremer voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten bestemd voor de klanten van Domaine de Miremer te versterken en te verpersoonlijken. In overeenstemming met de Franse Wet van Bescherming van Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft u recht op toegang, wijziging en verzet tegen de uw aangaande persoonlijke gegevens.  Stuur ons hiervoor een schriftelijk verzoek naar het volgende adres: 4965 ROUTE DE GRIMAUD RD 55883680 LA GARDE FREINET onder vermelding van uw naam, voornaam en adres.

Braclets are obligatory. Shorts and bermuda shorts are not allowed in the swimming pool.                                                                                                                                                                      Swimming trunks are obligatory. No loud noises are allowed on this campsite